DOBRE SAMOPOCZUCIE/WELLBEING

DOBRE SAMOPOCZUCIE/WELLBEING


Wiek przedszkolny cechuje swoista dynamika rozwoju uczuciowego. Reakcje emocjonalne małych dzieci powstają szybko, często niewspółmiernie do bodźców. Mają one intensywny przebieg, cechują się nietrwałością, zmiennością. W naszym przedszkolu wspieramy rozwój społeczno-emocjonalny poprzez naukę umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji. Poprzez uczestnictwo w warsztatach i regularnej bajko-terapii, dzieci rozwijają inteligencję emocjonalną,  poznają techniki radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania problemów. Dzięki zrozumieniu reakcji własnego ciała, czują się pewniej  i mają wyższe poczucie własnej wartości.