PRZYRODA/NATURE

PRZYRODA/NATURE


Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Podczas pobytu dziecka w żłobku tworzymy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, organizujemy warsztaty botaniczne, stymulujemy wrażliwość oraz poznajemy normy odnoszące się do środowiska przyrodniczego.