Ramowy rozkład dnia

7:00‐8:15

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne, zabawy integracyjne, pląsy /
obserwacja dzieci8:15-8:30

Gimnastyka poranna, czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe8:30‐9:00

I śniadanie 9:00-10:30 Zajęcia edukacyjne/realizacja podstawy programowej/ zajęcia rytmiczno-
taneczne/ zajęcia plastyczne/ zajęcia matematyczne/ zajęcia językowe/ gimnastyka
ogólnorozwojowa z przyborami/ warsztaty kulinarne/ warsztaty wyobraźni/ warsztaty
teatralne/ warsztaty botaniczne lub spacer w ramach prowadzenia obserwacji
przyrodniczych10:30‐11:30

Pobyt na świeżym powietrzu , czynności samoobsługowe, higieniczno-
porządkowe, przygotowanie do drugiego śniadania – grupa młodsza
 10.30-11.30 Praca indywidualna/ Zajęcia z książką/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne / zabawa swobodna w kącikach zainteresowań – grupa starsza11:30‐11:45

II śniadanie11:45-12:15

- Różne formy relaksu – słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej, słuchowisko,
bajkowisko, literatura czytana przez nauczyciela / odpoczynek na dywanie- grupa starsza11:45- 13:30

Różne formy relaksu – słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej, słuchowisko,
bajkowisko, literatura czytana przez nauczyciela / odpoczynek na leżakach/ czynności
higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu - grupa młodsza12:15- 13:30

- Pobyt na świeżym powietrzu , czynności samoobsługowe, higieniczno-
porządkowe, przygotowanie do drugiego obiadu – grupa starsza13:30- 14:15

Obiad I danie ( zupa) oraz II danie14:15‐ 14:30

Odpoczynek po posiłku/ literatura czytana przez nauczyciela14:30‐15:30

Zabawy tematyczne/ zabawy swobodne w kącikach zainteresowań/ gry i zabawy
stolikowe / zabawy edukacyjno-rozwojowe/ wykańczanie prac technicznych i plastycznych/ praca z książką/swobodna aktywność artystyczna, konstrukcyjna / segregowanie zabawek/ sprzątanie Sali zabaw15:30‐16:00

Podwieczorek16:00-17:00

Zabawy swobodne oraz inspirowane w sali lub w ogrodzie/ zabawy taneczne,
integracyjne oraz orientacyjno-porządkowe/ pląsy /obserwacja dzieci /odbieranie dzieci z przedszkola


1. Godziny mogą być regulowane w zależności od grupy i potrzeb dzieci.

2. Dla każdej grupy prowadzony jest plan zajęć uwzględniający wiek dziecka, rodzaj i formę
zajęć wychowawczych i edukacyjnych.
3. Tygodniowy rozkład zajęć przedszkola uwzględnia :
Zajęcia rytmiczne, zajęcia językowe, zajęcia i zabawy sensoryczne, zajęcia z elementami
gimnastyki i baby-jogi, zajęcia przyrodnicze, zajęcia matematyczne, zajęcia relaksacyjne,
warsztaty kulinarne, warsztaty teatralne, warsztaty sensoplastyczne oraz zajęcia tematyczne.


Plan dnia przedszkole

Tygodniowy rozkład zajęć 

Poniedziałek


Rytmika

Gimnastyka rozwojowa z przyborami

lub elementami Jogi

lub

Gimnastyka taneczna

Praca z książką

Wtorek


J.angielski 

Plastyka lub Senso-Plastyka

Środa


Terapia pedagogiczna

Warsztat literacki lub teatralny 

Tańce 

Praca z    książką

Czwartek


Warsztaty wyobraźni lub warsztaty kulinarne 

Plastyka 

Praca z książką

Piątek


J. angielski

Matematyka

Logopedia Lego education lub Małe laboratorium

Warsztaty Montessori

Spotkanie z teatrem

Poniedziałek


Rytmika

Gimnastyka rozwojowa z przyborami

lub elementami Jogi

lub

Gimnastyka taneczna

Praca z książką

Wtorek


J.angielski 

Plastyka lub Senso-Plastyka

Środa


Terapia pedagogiczna

Warsztat literacki lub teatralny 

Tańce 

Praca z książką

Czwartek


Warsztaty wyobraźni lub warsztaty kulinarne 

Plastyka 

Praca z książką

Piątek


J. angielski

Matematyka

Logopedia Lego education lub Małe laboratorium

Warsztaty Montessori

Spotkanie z teatrem

Tygodniowy rozkład zajęć