MATEMATYKA/MATHS

MATEMATYKA/MATHS


Matematyka jest wszechobecna w życiu codziennym i determinuje proces kształcenia. Porządkuje życie przedszkolaka – pozwala mu orientować się w czasie, przestrzeni, schemacie własnego ciała. Dzięki matematyce dzieci mogą samodzielnie analizować i wyciągać wnioski dotyczące prawdopodobieństwa niektórych zdarzeń. Matematyka to także umiejętność dostrzegania regularności, odczytywania symboli.  W naszym przedszkolu dzieci doskonalą umiejętności liczenia, pogłębiają znajomość miar i struktur, uczą się operacji i działań matematycznych,  kształtują rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.