Nasza Misja


„Podstawowym i najważniejszym sposobem na zdobywanie wiedzy jest zabawa, dlatego w naszej placówce kształtujemy edukacje w taki sposób , aby była nastawiona na potrzeby współczesności i przyszłości. Realizując zajęcia edukacyjne kładziemy nacisk na rozwój kompetencji kluczowych. Stosowane przez nas metody i formy pracy sa nowoczesne i zapewniają wychowankom osiąganie sukcesów na wielu różnych płaszczyznach.

Korzystanie z różnorodnych technologii oraz innowacji dydaktycznych znacząco podnosi jakość oraz efektywność nauczania. Dzięki zastosowaniu technologii w procesie edukacyjnym możemy rozwijać u najmłodszych ciekawość, budzić zainteresowania techniką oraz uświadamiać zarówno potrzeby jak i zagrożenia dla ludzi i środowiska. Stosowanie nowoczesnych technologii pozwala na łączenie nauki z zabawą, a nade wszystko rozwijanie rozmaitych umiejętności i zainteresowań dzieci.”