Kształtujemy edukację w taki sposób, aby była nastawiona na potrzeby współczesności i przyszłości. Realizując zajęcia edukacyjne, kładziemy nacisk na rozwój kompetencji kluczowych, przede wszystkim stawiając na:


 • rozumienie i tworzenie informacji,
 • wielojęzyczność,
 • kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,
 • kompetencje obywatelskie,
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 • rozumienie i tworzenie informacji,
 • wielojęzyczność,
 • kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,
 • kompetencje obywatelskie,
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 • rozumienie i tworzenie informacji,
 • wielojęzyczność,
 • kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,
 • kompetencje obywatelskie,
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.