TECHNOLOGIA/TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIA/TECHNOLOGIES


Korzystanie w różnorodnych technologii i innowacji dydaktycznych znacząco podnosi jakość oraz efektywność nauczania. Dzięki zastosowaniu technologii w procesie edukacyjnym możemy rozwijać u najmłodszych ciekawość, budzić zainteresowania techniką oraz uświadamiać zarówno potrzeby, jak i zagrożenia dla ludzi i środowiska. Stosowanie nowoczesnych technologii pozwala na łączenie nauki z zabawą, a nade wszystko wszechstronne rozwijanie różnorodnych umiejętności i zainteresowań dzieci. W trakcie zajęć dzieci korzystamy z różnego typu narzędzi: tablic multimedialnych, projektorów, komputerów.

Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu Pozytywnego Rozwoju