Ramowy rozkład dnia

7.00 - 8.30

Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań lub zabawy przy udziale opiekuna. Grupy łączone.

8.30 – 8.50

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe.

8.50 - 9.20

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

9.20 – 11.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z założeniami autorskiego programu edukacyjnego, dostosowywane do wieku i możliwości dzieci. 

Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.

11.00 – 11.30  

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do obiadu. Obiad I danie.

11.30 - 13.15

Różne formy relaksu: słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki klasycznej, słuchowisko, bajkowisko.

Odpoczynek w łóżeczkach/ na leżaczkach.

13.15 -13.45

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do obiadu. Obiad.

13.45 – 15.00

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, zabawy doskonalące kompetencje społeczno- emocjonalne.

Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy dziecka: zdolności i zainteresowania.

15.00- 15.15

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15.15- 17.00

Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań lub zabawy przy udziale opiekuna: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, rozwijające spostrzegawczość, koordynację wzrokowo- ruchową, rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne. Grupy łączone.

Godziny poszczególnych aktywności mogą się nieznacznie różnić w zależności od grupy i potrzeb dzieci.

Ramowy rozkład dnia żłobek 2022-2023