Ramowy rozkład dnia

7:00 - 8:30

Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań lub zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, rozwijające spostrzegawczość, koordynację wzrokowo- ruchową, rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne.

Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspieranie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

8:30 – 8:45

Zestaw porannych zabaw ruchowych.

8:45 – 9:15

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

9:15 – 11:30

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z założeniami podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego: matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, polonistyczne, plastyczne, ruchowe, językowe. Zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski.

Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.

11:30 -11:45

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do II śniadania. II śniadanie.

11:45- 13:30

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z założeniami podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego: matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, polonistyczne, plastyczne, ruchowe, językowe.

Różne formy relaksu: słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki klasycznej, słuchowisko, bajkowisko (w tym bajkoterapia), medytacja.

Realizacja wybranych projektów zewnętrznych. Sensoplastyka, doświadczenia i eksperymenty, zabawy badawcze, warsztaty kulinarne, joga, lego education.

13:30-14:00

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do obiadu. Obiad.

14:00 -15:15

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy dziecka: zdolności i zainteresowania.

Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspieranie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Gry i zabawy ruchowe, gry planszowe.

Zajęcia dodatkowe: j. hiszpański, tańce, judo, piłka nożna, robotyka.

15:15- 15:30

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15:30- 17:00

Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań lub zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, rozwijające spostrzegawczość, koordynację wzrokowo- ruchową, rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne.

Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

Godziny poszczególnych aktywności mogą się nieznacznie różnić w zależności od grupy i potrzeb dzieci.

Ramowy rozkład dnia Przedszkole 2022-2023