Kształtujemy edukację w taki sposób, aby była nastawiona na potrzeby współczesności i przyszłości. Realizując zajęcia edukacyjne, kładziemy nacisk na rozwój kompetencji kluczowych, przede wszystkim stawiając na:


  • rozumienie i tworzenie informacji,
  • wielojęzyczność,
  • kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
  • kompetencje cyfrowe,
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,
  • kompetencje obywatelskie,
  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
  • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.