EKSPERYMENTY/EXPERIMENTS

EKSPERYMENTY/EXPERIMENTS


Dzieci już od urodzenia są odkrywcami i badaczami - uczą się przez działanie i zbieranie doświadczeń. Cechuje je naturalna chęć poznawania świata wynikająca z wrodzonej ciekawości. Zabawy badawcze oraz eksperymenty przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania, planowania działań, poszukiwania pomysłów i rozwiązań.

Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu Pozytywnego Rozwoju