MATEMATYKA/MATHS

MATEMATYKA/MATHS


Matematyka jest wszechobecna w życiu codziennym i determinuje proces kształcenia. Porządkuje życie przedszkolaka – pozwala mu orientować się w czasie, przestrzeni, schemacie własnego ciała. Dzięki matematyce dzieci mogą samodzielnie analizować i wyciągać wnioski dotyczące prawdopodobieństwa niektórych zdarzeń. To także umiejętność dostrzegania regularności, odczytywania symboli.

Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu Pozytywnego Rozwoju