SZTUKA / ART

SZTUKA / ART


Kreatywność jest fundamentem dla edukacji. Dziecko, które ma możliwość wyrażania swoich myśli poprzez różne formy sztuki oraz korzystania z różnorodnych materiałów i narzędzi, rozwija się i kreuje w sobie przestrzeń dla nauki. We współczesnym świecie umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów jest bardzo ceniona, dlatego tak ważny dla nas jest rozwój artystyczny. W naszym przedszkolu dzieci codziennie obcują ze sztuką. Prowadzone są zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki i arteterapii. Odbywają się także zajęcia plenerowe oraz cykliczne spotkania z teatrem. Dzieci biorą również udział w lekcjach rytmiki, poznają dźwięki oraz doskonalą umiejętności odtwarzania rytmu i tempa.