PRZYRODA / NATURE

PRZYRODA / NATURE


Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu tworzymy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujemy wrażliwość oraz poznajemy normy odnoszące się do środowiska przyrodniczego.