Ramowy rozkład dnia przedszkole


6:30 - 8.30

Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań lub zabawy przy udziale opiekuna. Grupy łączone.


8:30 – 8.50

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe.


8:50 - 9.30

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do śniadania. Śniadanie.


9:30 – 10.40

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z założeniami autorskiego programu edukacyjnego, dostosowywane do wieku i możliwości dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.


10:40 – 11.00

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do obiadu. Obiad I danie.


11:00 - 13.15

Różne formy relaksu: słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki klasycznej, słuchowisko, bajkowisko. Odpoczynek w łóżeczkach/ na leżaczkach.


13:15 -13.45

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do obiadu. Obiad/podwieczorek


13:45 – 15.15

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, zabawy doskonalące kompetencje społeczno- emocjonalne. Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy dziecka: zdolności i zainteresowania.


15:15- 17.00

Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań lub zabawy przy udziale opiekuna: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, rozwijające spostrzegawczość, koordynację wzrokowo ruchowe, rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne. Grupy łączone.


Godziny poszczególnych aktywności mogą się nieznacznie różnić w zależności od grupy i potrzeb dzieci.

Ramowy rozkład dnia żłobek