MATEMATYKA / MATHS

MATEMATYKA / MATHS


Matematyka jest wszechobecna w życiu codziennym i determinuje proces kształcenia. Porządkuje życie przedszkolaka – pozwala mu orientować się w czasie, przestrzeni, schemacie własnego ciała. Dzięki matematyce dzieci mogą samodzielnie analizować i wyciągać wnioski dotyczące prawdopodobieństwa niektórych zdarzeń. To także umiejętność dostrzegania regularności, odczytywania symboli.

W naszym przedszkolu dzieci doskonalą umiejętności liczenia, znajomość miar i struktur, operacji i działań matematycznych oraz sposobów prezentacji matematycznej. Kształtują rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.