EKSPERYMENTY / EXPERIMENTS

EKSPERYMENTY / EXPERIMENTSDzieci już od urodzenia są odkrywcami i badaczami - uczą się przez działanie i zbieranie doświadczeń. Cechuje je naturalna chęć poznawania świata wynikająca z wrodzonej ciekawości.

Zabawy badawcze oraz eksperymenty przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania, planowania działań, poszukiwania pomysłów i rozwiązań.