Ramowy rozkład dnia przedszkole


6:30 ‐ 8:30

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne. Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań lub zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, rozwijające spostrzegawczość, koordynację wzrokowo- ruchową, rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne. Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspieranie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.


8:30 ‐ 8:45

Zestaw porannych zabaw ruchowych


8:45 - 9:15

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do śniadania. Śniadanie.


9:15 - 11:30

Zajęcia edukacyjne, zabawy rytmiczno-taneczne, zabawy edukacyjno-rozwojowe, gimnastyka ogólnorozwojowa z przyborami ,spacer w ramach zajęć edukacyjnych, zajęcia artystyczne, warsztaty kulinarne zajęcia matematyczne, zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, zabawy swobodna, realizacja podstawy programowej.


11:30 – 11:45

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do obiadu. I danie


11:45-13:30

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z założeniami podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego: zajęcia matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, polonistyczne, plastyczne, ruchowe, językowe.

Różne formy relaksu: słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki klasycznej, słuchowisko, bajkowisko, literatura czytana przez nauczyciela (w tym bajkoterapia), medytacja. Realizacja wybranych projektów zewnętrznych. Sensoplastyka, doświadczenia i eksperymenty, zabawy badawcze, warsztaty kulinarne, joga, lego education.


13:30 -14:00

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do obiadu. Obiad/Podwieczorek. Samoobsługa, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, próbowania nowych potraw, nauka posługiwania się sztućcami, serwetką, podstawa programowa.


14:00 – 15:30

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy dziecka: zdolności
i zainteresowania. Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspieranie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Gry i zabawy ruchowe, gry planszowe.


15:30 – 16:30

Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych w kącikach zainteresowań lub zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, rozwijające spostrzegawczość, koordynację wzrokowo- ruchową, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.


Godziny poszczególnych aktywności mogą się nieznacznie różnić w zależności od grupy i potrzeb dzieci.

Ramowy rozkład dnia przedszkole