DOBRE SAMOPOCZUCIE / WELLBEING

DOBRE SAMOPOCZUCIE / WELLBEING


Dzieci cechuje swoista dynamika rozwoju uczuciowego. Reakcje emocjonalne małych dzieci powstają szybko, często niewspółmierne do bodźców. Mają one intensywny przebieg, cechują się nietrwałością, zmiennością.
W naszej żłobku wspieramy rozwój społeczno-emocjonalny poprzez naukę umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji. Poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz regularnej bajko terapii, dzieci poznają techniki radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania problemów. Dzięki zrozumieniu reakcji własnego ciała, czują się pewniej i mają wyższe poczucie własnej wartości.