Nauka / Science

Nauka / Science


Podstawowym i najważniejszym sposobem na zdobywanie wiedzy jest zabawa, dlatego w naszej placówce kształtujemy edukację w taki sposób, aby była nastawiona na potrzeby współczesności i przyszłości. Realizując zajęcia edukacyjne, kładziemy nacisk na rozwój kompetencji kluczowych. Stosowane przez nas metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom osiąganie sukcesów na różnych płaszczyznach.