Nasza Misja


W naszym żłobku tworzymy bezpieczne środowisko, zapewniające dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju w obszarze poznawczym, fizycznym oraz społeczno-emocjonalnym. Bardzo ważne jest dla nas indywidualne podmiotowe traktowanie dziecka, dostrzeganie jego potrzeb i talentów. Jesteśmy przekonani o dużej wartości pracy w duchu porozumienia bez przemocy oraz wprowadzania systemu opartego na budowaniu motywacji wewnętrznej dziecka.