MATEMATYKA / MATHS

MATEMATYKA / MATHS


Matematyka jest wszechobecna w życiu codziennym i determinuje proces kształcenia. Porządkuje życie w żłobku– pozwala mu orientować się w czasie, przestrzeni, schemacie własnego ciała. Dzięki matematyce dzieci mogą samodzielnie analizować i wyciągać wnioski dotyczące prawdopodobieństwa niektórych zdarzeń. To także umiejętność dostrzegania regularności, odczytywania symboli.